Zobrazit akce plánované na tento rok

Proběhlé vzdělávací akce: 1 - 30 / z celkového počtu 89

1) CORTEVA 2022 - online sympozium - "Vyšší a stabilnější výnosy řepky ozimé a obilovin".
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Corteva
Místo: online sympozium
Termín/y:
1) CORTEVA 2022 - online sympozium - "Vyšší a stabilnější výnosy řepky ozimé a obilovin".
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Corteva
Místo: online sympozium
Termín/y:
1) Prioritní vzdělávací akce "ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2022 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE".
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | |
1) Prioritní vzdělávací akce "ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2022 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE".
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | |
2) Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
2) Prioritní vzdělávací akce - Nitrátová směrnice 2022 - jaro.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
2) Prioritní vzdělávací akce - Nitrátová směrnice 2022 - jaro.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
3) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Ekomonitor Chrudim
Místo: 5x ČR seminář
Termín/y:
| | | |
3) Prioritní vzdělávací akce - Postupy hospodaření v malolesích II.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská.
Místo: Hájemství
Termín/y:
3) Prioritní vzdělávací akce - Postupy hospodaření v malolesích II.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská.
Místo: Hájemství
Termín/y:
4) Elektronická evidence hnojiv.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: PRO - BIO
Místo: online webinář
Termín/y:
4) Prioritní vzdělávací akce - SMART technologie v integrované ochraně zelenin.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně.
Místo: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně - Klubovna Genové banky.
Termín/y:
4) Prioritní vzdělávací akce - SMART technologie v integrované ochraně zelenin.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně.
Místo: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně - Klubovna Genové banky.
Termín/y:
5) Bayer - Inovace pro vyšší úroveň pro ochranu polních plodin.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Bayer
Místo: online konference
Termín/y:
Přílohy:
5) Bayer - Inovace pro vyšší úroveň pro ochranu polních plodin.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Bayer
Místo: online konference
Termín/y:
Přílohy:
5) Vzdělávací webinář pro odborné lesní hospodáře I. - Využití přípravných dřevin (modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika a další) při obnově lesa kalamitních holin. Reprodukční materiál lesních dřevin.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
5) Vzdělávací webinář pro odborné lesní hospodáře I. - Využití přípravných dřevin (modřín opadavý, bříza bělokorá, topol osika a další) při obnově lesa kalamitních holin. Reprodukční materiál lesních dřevin.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
6) Efektivní výživa.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Yara Agri - hnojiva
Místo: online webinář
Termín/y:
6) Vzdělávací webinář pro odborné lesní hospodáře II. - Využití nepasečných způsobů hospodaření, představení demonstračních objektů v lesním hospodářství.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
7) Belchim - ochrana brambor.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Belchim, crop protection
Místo: Tři věžičky, Střítež
Termín/y:
7) Vzdělávací webinář pro odborné lesní hospodáře III. – modřín, douglaska a hospodářská úprava lesů.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
8) Jarní online seminář 2022 SPZO.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: SPZO
Místo: online webinář
Termín/y:
8) Vzdělávací webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
9) OD SATELITU PO DRON - PRIORITNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PORADCE A OLH v oblasti lesnictví.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha, ÚHÚL Olomouc
Místo: V budově bývalého panského dvora, tzv. Maštaliska, Horní náměstí 3, Vsetín
Termín/y:
9) Protierozní ochrana půdy v zemědělském podniku.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
10) Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Kostelec nad Černými lesy
Termín/y:
11) Nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7
Termín/y:
11) Nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7
Termín/y:
12) Zimní konference BASF 2022.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: BASF
Místo: online webinář
Termín/y:
Přílohy:
13) Seminář ochrany rostlin Agrospol.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 50
Pořadatel: Agrospol
Místo: České Budějovice, Rekreační a Kongresové Centrum (I. Českobudějovický minipivovar) Haklovy Dvory
Termín/y:
|