Zobrazit akce plánované na tento rok

Proběhlé vzdělávací akce: 1 - 27 / z celkového počtu 27

1) CORTEVA - ochrana rostlin.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Corteva
Místo: webinář
Termín/y:
Přílohy:
1) Prioritní vzdělávací akce - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI
Místo: webináře
Termín/y:
| | | | | |
1) Prioritní vzdělávací akce - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI
Místo: webináře
Termín/y:
| | | | | |
2) Konference BASF 2021.
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: BASF
Místo: ON-LINE
Termín/y:
| | |
Přílohy:
2) Konference BASF 2021.
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: BASF
Místo: ON-LINE
Termín/y:
| | |
Přílohy:
2) Prioritní vzdělávací akce - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: webinář
Termín/y:
3) BAYER konference.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: BAYER
Místo: ON-LINE
Termín/y:
3) BAYER konference.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: BAYER
Místo: ON-LINE
Termín/y:
3) Prioritní vzdělávací akce pro poradce - "Nitrátová směrnice 2021".
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: webinář
Termín/y:
3) Prioritní vzdělávací akce pro poradce - "Nitrátová směrnice 2021".
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: webinář
Termín/y:
4) Doplňkové školení II.stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: SZeŠ a VOŠ Opava
Místo: SZeŠ a VOŠ Opava
Termín/y:
5) Vliv agrotechniky v integrované ochraně rostlin.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: ÚKZÚZ
Místo: webinář
Termín/y:
Přílohy:
5) Vliv agrotechniky v integrované ochraně rostlin.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: ÚKZÚZ
Místo: webinář
Termín/y:
Přílohy:
6) Přehled legislativních změn v lesním hospodářství v letech 2018 - 2021.
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: SVOL
Místo: webinář
Termín/y:
7) Jak zadržet vodu v krajině.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: AOPK ČR
Místo: Online přenos z auly ČZU
Termín/y:
7) Jak zadržet vodu v krajině.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: AOPK ČR
Místo: Online přenos z auly ČZU
Termín/y:
8) Pestrá krajina.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: ASZ a ČZU
Místo: Online přenos z auly ČZU
Termín/y:
9) Úpravy a změny v nitrátové směrnici.
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: OAK Přerov a Prostějov
Místo: webinář
Termín/y:
10) Obnova kalamitních holin.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: SVOL
Místo: webinář
Termín/y:
11) Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: webinář
Termín/y:
12) Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: KIS Středočeský kraj
Místo: webinář
Termín/y:
| |
13) Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice).
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: RAK Jihočeského kraje
Místo: webinář
Termín/y:
14) Výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky. Sdružování vlastníků lesů.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: SVOL
Místo: webinář
Termín/y:
15) Online seminář pro odborné lesní hospodáře.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: Liberecký kraj
Místo: webinář
Termín/y:
16) Praktické zkušenosti o povinných evidencích při zemědělské výrobě.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: ZS Uherské Hradiště
Místo: webinář
Termín/y:
17) Jednotná žádost 2021.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: RO SZIF České Budějovice
Místo: webináře
Termín/y:
| | |
18) 12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: MZe a SZIF
Místo: webinář
Termín/y: