Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 2 / z celkového počtu 2

2) Prioritní vzdělávací akce - Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: webinář
Termín/y:
17) Jednotná žádost 2021.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: RO SZIF České Budějovice
Místo: webináře
Termín/y:
| | |