Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 3 / z celkového počtu 3

5) Prioritní vzdělávací akce - "Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a PRV.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: webinář
Termín/y:
27) Letní seminář k ochraně lesa.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 40
Pořadatel: ČLA Trutnov
Místo: ČLA Trutnov
Termín/y:
29) Demonstrační farma Janovice u Polné.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 40
Pořadatel: Demofarma Janovice u Polné
Místo: KD Janovice u Polné
Termín/y: