Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 1 / z celkového počtu 1

77) Dotační možnosti v agrárním sektoru ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027, Plzeňský kraj.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: CSV - ASZ, MZe a SZIF
Místo: Losiná a Klatovy
Termín/y:
|