Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 1 / z celkového počtu 1

4) Prioritní vzdělávací akce OLH - legislativa a ochrana lesa.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: webinář
Termín/y: