Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 4 / z celkového počtu 4

1) Prioritní vzdělávací akce - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI
Místo: webináře
Termín/y:
| | | | |
1) Prioritní vzdělávací akce - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: MZe a ÚZEI
Místo: webináře
Termín/y:
| | | | |
12) Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: KIS Středočeský kraj
Místo: webinář
Termín/y:
| |
14) Výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky. Sdružování vlastníků lesů.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 20
Pořadatel: SVOL
Místo: webinář
Termín/y: