Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 8 / z celkového počtu 8

10) Prioritní vzdělávací akce - Metodika provádění aktualizací LPIS a praktické využití AMS při administraci požadavků SZIF.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: ÚZEI, Mánesova 75, Praha 2
Termín/y:
| |
10) Prioritní vzdělávací akce - Metodika provádění aktualizací LPIS a praktické využití AMS při administraci požadavků SZIF.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: ÚZEI, Mánesova 75, Praha 2
Termín/y:
| |
14) Prioritní vzdělávací akce - Přírodě blízké hospodaření v lesích.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
16) Prioritní vzdělávací akce - Podpora lesního hospodářství z národních zdrojů a ze zdrojů EU.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha
Místo: online webinář
Termín/y:
32) Nové poznatky o zdravotně a technologicky rizikových mikroorganismech v potravinách.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: VÚVeL Brno
Místo: VÚVeL, Hudcova 297/70, Brno 621 00
Termín/y:
38) Cyklus kalamit od kůrovce až k obnově lesa.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Pardubice, nám. Republiky 2686, Dům techniky Pardubice
Termín/y:
39) Spárkatá zvěř jako limitující faktor obnovy a odrůstání lesních porostů.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 40
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Hotel Křemešník, Křemešník 4, 393 01 Nový Rychnov – Křemešník
Termín/y:
40) CENY LESA A JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ - Praha, Brno, Vsetín.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Radek Zádrapa, znalec v oboru oceňování lesů a podniků Vsetín
Místo: Praha, Brno Vsetín
Termín/y:
| |