Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 5 / z celkového počtu 5

1) Prioritní vzdělávací akce - Webinář k podávání jednotné žádosti 2023.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
1) Prioritní vzdělávací akce - Webinář k podávání jednotné žádosti 2023.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
4) Zajištění kultur na kalamitních kůrovcových holinách.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: ČLS, z.s.
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7
Termín/y:
5) Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR
Místo: 12 termínů - online webinář
Termín/y:
|
6) JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2023.
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: SPZO
Místo: 10 termínů po celé ČR
Termín/y:
|