Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 9 / z celkového počtu 9

2) Prioritní vzdělávací akce - Webináře k podávání Jednotné žádosti 2024.
POVINNÉ školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
2) Prioritní vzdělávací akce - Webináře k podávání Jednotné žádosti 2024.
POVINNÉ školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
2) Prioritní vzdělávací akce - Webináře k podávání Jednotné žádosti 2024.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: ÚZEI Praha a MZe
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | | |
5) Přestupky proti rybářskému a mysliveckému právu ONLINE.
nepovinné školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Moje kvalifikace
Místo: online webinář
Termín/y:
7) JARNÍ SEMINÁŘE SPZO V ROCE 2024.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: SPZO s.r.o. a Svaz pěstitelů olejnin
Místo: 11x ČR
Termín/y:
| | | | | | | | | |
8) Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR
Místo: online webinář 12x
Termín/y:
| | | | | | | | | | |
10) Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Zemědělský svaz ČR
Místo: online webinář
Termín/y:
| | | | | | | |
11) Inovace a udržitelné zemědělství při realizaci politiky Rozvoje venkova.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
Místo: Restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14 České Libchavy
Termín/y:
11) Inovace a udržitelné zemědělství při realizaci politiky Rozvoje venkova.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
Místo: Restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14 České Libchavy
Termín/y: