Zobrazit archiv akcí již proběhlých v tomto roce

Plánované vzdělávací akce: 1 - 4 / z celkového počtu 4

3) Prioritní vzdělávací akce - Postupy hospodaření v malolesích II.
POVINNÉ školení
Oblast: lesnictví
Počet bodů za školení: 80
Pořadatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská.
Místo: Hájemství
Termín/y:
42) Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 30
Pořadatel: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně.
Místo: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praha – Ruzyně.
Termín/y:
43) TRADIČNÍ 48. POLNÍ KÁZÁNÍ na Vysokomýtsku.
nepovinné školení
Oblast: zemědělství
Počet bodů za školení: 40
Pořadatel: A G R O E K O Žamberk spol. s r.o.
Místo: Kulturní dům Obce Řepníky č. p. 94
Termín/y:
Přílohy:
43) TRADIČNÍ 48. POLNÍ KÁZÁNÍ na Vysokomýtsku.
nepovinné školení
Oblast: rostlinolékařství
Počet bodů za školení: 40
Pořadatel: A G R O E K O Žamberk spol. s r.o.
Místo: Kulturní dům Obce Řepníky č. p. 94
Termín/y:
Přílohy: